Skip to content

Canolfan Darganfod Gwyddoniaeth Xplore! yn cyflwyno: Cemeg Creadigol. Sioe darganfod gwyddoniaeth newydd ac arloesol.

By admin

Bydd Canolfan Darganfod Gwyddoniaeth Xplore! yn cyflwyno Cemeg Creadigol, yn 17 Stryd Henblas, Wrecsam ar ddydd Gwener, Hydref y 27ain hyd at Ragfyr y 10fed, gyda llu o arbrofion arbennig i bobl o bob oedran. Byddwch yn barod i ddysgu am ryfeddodau anhygoel cemeg, wrth i Xplore! gyflwyno’u sioe wyddoniaeth sy’n torri tir newydd, “Cemeg … Continued

Meddylfryd + Nodau: Prosiect Xplore! yn derbyn Cyllid Ymchwil ac Arloesi’r DU i Fwrw iddi i Ddatblygu Canolfan Wyddoniaeth lle mae’r Gymuned yn Ganolog iddi.

By admin

Mae’n falch iawn gan Ganolfan Darganfod Gwyddoniaeth Xplore! gyhoeddi eu bod yn cymryd rhan yn y prosiect Meddylfryd + Nodau. Mae’r prosiect “Canolfan Dysgu Gydol Oes” gan Xplore! yn canolbwyntio ar gyd-greu profiadau canolfannau gwyddoniaeth gyda grwpiau cymunedol. Bydd Xplore! yn cydweithio gyda KIM-Inspire, Dynamic Voice, Contact Club, ac Arts from the Armchair ar gyfres … Continued

Xplore! Family Funday; A recap!

By admin

This weekend was our fantastic family fun-day and we made great progress in bringing our communities together. It was a brilliant day filled with fun, games, and activities, all of which we could not have done without the help and support of so many people, we had fun and we hope you did to! Firstly, … Continued

Canolfan Darganfod Gwyddoniaeth Xplore! yn llwyddo i ennill Cyllid Cronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU er mwyn Grymuso Esblygiad Gwyrdd

By admin

Mae’n bleser gan Ganolfan Darganfod Gwyddoniaeth Xplore! gyhoeddi y buon nhw’n llwyddiannus gyda’u cais fel rhan o Gronfa Ffyniant Gyffredin Llywodraeth y DU. Bydd y gronfa drawsnewidiol hon yn fodd i Xplore! ddatblygu tua’r dyfodol a sicrhau eu bod yn fwy cynaliadwy. Bydd Xplore! yn bwrw iddi i gyflawni gwaith ailddatblygu ar eu hadeilad yng … Continued

Hwyl a Sbri Di-ri: Taith Gofod i Bawb yn Wrecsam

By admin

Ydych chi’n barod i gael blas ar antur arallfydol? Byddwch yn barod i gymryd hynt gosmig wrth i daith “Gofod i Bawb” lanio yn Sgwâr y Frenhines, Wrecsam o Fedi’r 14eg tan y 18fed. Nid taith gyffredin mo hon; mae’n brofiad gwefreiddiol sy’n sicr o ennyn diddordeb ac addysgu’r genhedlaeth nesaf am ryfeddodau’r gofod. Bydd … Continued

Rhagor o ddysgwyr ifanc i ddod yn fwy Cynnil gyda’u Harian gyda diolch i estyniad cyllid gan Gymdeithas Adeiladu’r Principality

By admin

Heddiw, fe gyhoeddodd Canolfan Darganfod Gwyddoniaeth Xplore! eu bod yn parhau i gydweithio gyda Chymdeithas Adeiladu’r Principality. Gyda diolch i rownd newydd o gyllid, bydd modd i Xplore! ymestyn eu sesiynau ysgol gynilo Cymdeithas Adeiladu’r Principality a lansio cyfres gyffrous o glybiau codio yn ystod yr haf eleni. Bydd y cyllid hwn yn gyfle i … Continued

Two Wrexham organisations band together to empower schools through STEM

By admin

Two Wrexham organisations band together to empower schools through STEM A leading North Wales tourist attraction has connected a global biopharmaceutical company in Wrexham with local primary schools to help break down barriers when engaging in STEM activities. To spark the next generation’s interest and safeguard careers in the sciences, technology, engineering, and maths, Xplore! … Continued

Hwb Gwyddoniaeth Natur newydd Xplore! yn agor yng nghoetir hanesyddol Gogledd Cymru

By admin

Heddiw bydd elusen addysg Canolfan Darganfod Gwyddoniaeth Xplore! yn cyhoeddi lansiad Natur Xplore! – eu hwb gwyddoniaeth amgylcheddol newydd sbon danlli. Bydd y coetir sydd ar gampws Llaneurgain Prifysgol Glyndŵr Wrecsam (WGU) yn Sir y Fflint yn gartref i sesiynau ysgol goedwig cyntaf un Xplore! yn ogystal â gweithgareddau gwyddoniaeth amgylcheddol arbenigol. Bydd Natur Xplore! … Continued

Skip to content