Skip to content

Mae gan Xplore! lu o weithgareddau gallwch archebu ar gyfer clybiau ieuenctid, gwyliau, digwyddiadau galw heibio a digwyddiadau allgymorth cymunedol.

Rhaglen Gymunedol

Rydym yn cynnal sesiynau gweithgareddau am 1awr neu 2awr yn gyffredinol, fodd bynnag gallwn eu teilwra’n arbennig ar gyfer eich digwyddiad chi. Mae gennym ni ystod o weithgareddau ar gael, ond sydd heb eu cyfyngu i;

 • Creu ac Adeiladu gyda Lego
 • Creu Sleim
 • Crefftau Gwyddoniaet
 • Science Crafts
 • Ymchwilwyr Fforensig
 • Her Catapwlt
 • Codio
 • Rocedi

Gallwn deilwra ein gweithgareddau ac ein sesiynau i gynulleidfaoedd bach neu fawr yn dibynnu ar natur eich digwyddiad. Cysylltwch gyda ni i drafod eich gofynion mewn yn fwy manwl.

 • Arddangosion pen bwrdd
 • Gwyddoniaeth bysgio
 • Sioeau Gwyddoniaeth Byw
 • Sioeau Cromen Sêr
 • Gweithgareddau galw heibio

Mae gennym ni hefyd lu o fentrau sy’n arbennig ar gyfer grwpiau cymunedol a grwpiau eraill. Gallwn gynnal y sesiynau hyn am 1 awr, 2 awr, hanner diwrnod neu ddiwrnod llawn.

 • Nosweithiau Seryddiaeth ar daith
 • STEM Hŷn
 • Sesiynau Gwyddoniaeth a Ffydd
 • Nosweithiau bathodynnau Geidiaid a Sgowtiaid
 • Sioeau gwyddoniaeth rhyngweithiol, gweithdai a gweithgareddau galw heibio.

Lawr lwytho ein rhaglen Gymunedol!

Cysylltwch gyda Ni!

I drefnu eich sesiwn allgymorth neu i wybod mwy, cysylltwch gydag ein tîm cymunedol cymwynasgar drwy ddewis Cymuned a phrosiectau o’r rhestr isod.

"*" indicates required fields

Cysylltwch gyda Ni!

I drefnu eich sesiwn allgymorth neu i wybod mwy, cysylltwch gydag ein tîm cymunedol cymwynasgar drwy ddewis Cymuned a phrosiectau o’r rhestr isod.

"*" indicates required fields

Skip to content