Skip to content

Byddai Partneriaethau gydag Xplore! yn effeithiol ar gyfer unrhyw fusnes.

Bydd partneriaeth elusennol gydag Xplore! yn creu effaith anhygoel i’ch busnes p’un ai ydyw’n rhan o’ch gweithgareddau marchnata neu i’ch helpu i gyflawni eich amcanion Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol. Bydd eich cymorth yn gwneud gwahaniaeth ystyrlon i’n canolfan gwyddoniaeth, gan bontio’r bwlch cyrhaeddiad a helpu mwy o blant nac erioed i ymwneud gyda phynciau STEM.

Gall Xplore! eich helpu i
  • Uno’ch busnes gyda chymunedau mewn ffordd na all marchnata traddodiadol ei gyflawni
  • Rhoi eich negeseuon ar waith ac ymwneud gyda chynulleidfa o dros 70,000 o bobl ledled y Gogledd orllewin a Gogledd Cymru.
  • Gwella barn pobl o’ch brand
  • Elwa o allu ennyn diddordeb cynulleidfa deuluol mewn amgylchedd braf.
Amlygu eich brand drwy ein deunydd ar bapur a digidol.

Ydych chi’n awyddus i gydweithio gydag Xplore?

Cysylltwch gydag ein tîm cymwynasgar a byddem yn fwy na bodlon trafod cyfleoedd cydweithio gydag ein gilydd!

"*" indicates required fields

Ydych chi’n awyddus i gydweithio gydag Xplore?

Cysylltwch gydag ein tîm cymwynasgar a byddem yn fwy na bodlon trafod cyfleoedd cydweithio gydag ein gilydd!

"*" indicates required fields

Tystlythyrau

Clywed sut mae ein partneriaid cyfredol yn cydweithio gydag Xplore!

Skip to content