Skip to content

Arddangosyn rhyngweithiol newydd sbon danlli yn Xplore! yn annog ymwelwyr i ddysgu mwy am fwynau critigol.

By Josh.Rodden

Bu cyfle i’r cyhoedd a phlant ysgol leol fanteisio ar gipolwg newydd hynod ddifyr ar sut mae modd echdynnu, defnyddio, adfer ac ailgylchu metelau sy’n hanfodol ar gyfer technolegau dydd i ddydd, drwy ddiwrnod arloesol o weithgareddau yng Nghanolfan Darganfod Gwyddoniaeth Xplore! Mae tîm o arbenigwyr, gydag ymchwilwyr o Brifysgol Exeter wedi mynd ati i … Continued

Xplore! Science Discovery Centre and the Wrexham Borough Council are bringing decarbonisation exhibits to Xplore!

By Josh.Rodden

Xplore! Science Discovery Centre and Wrexham Borough Council are working together to bring an interactive and engaging school workshop aimed at KS2 children in Wrexham. The workshop is designed to educate learners about climate change and highlight the ways they can help to reduce their carbon footprint. Xplore! has started taking the workshop out to … Continued

Canolfan Gwyddoniaeth Xplore! yn ennill Gwobr Cynnig Cymraeg!

By admin

Mae Canolfan Darganfod Gwyddoniaeth Xplore! yn falch dros ben o gyhoeddi eu bod nhw wedi derbyn y wobr Cynnig Cymraeg. Datblygwyd y cynllun Cynnig Cymraeg gan Gomisiynydd yr Iaith yn 2020 er mwyn sicrhau bod siaradwyr Cymraeg yn ymwybodol o’r gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg y gallan nhw fanteisio arnyn nhw. At hyn, mae’r wobr … Continued

Innovate UK yn bwrw iddi i gydweithio gyda LCM a Chanolfan Darganfod Gwyddoniaeth Xplore! i gynnal gweithdai addysgol ynghylch metelau daear prin ar gyfer technoleg wyrdd.

By admin

Mae’r Gweithdy ‘Mwyngloddio Magnetau’ i Ysgolion, y cyntaf un o’i fath, wedi llwyddo i dderbyn cyllid gan Innovate UK i hybu addysg sy’n ymwneud â deunyddiau critigol ar gyfer technoleg wyrdd. Mae’r gweithdy hollbwysig hwn yn arbennig ar gyfer dysgwyr oedran cynradd ac mae wedi’i rannu’n chwe cham allweddol o’r gadwyn gyflenwi ar gyfer boron … Continued

Mae Amser yn Prysur Ddiflannu, dewch i’n helpu ni i greu byd sero net yn 2024.

By admin

Cofiwch fachu ar y cyfle ar drothwy’r Flwyddyn Newydd i ymweld ag arddangosfa deithiol Sefydliad y Peirianwyr Sifil (ICE), Time is Running Out / Amser yn Prysur Ddiflannu, yng Nghanolfan Darganfod Gwyddoniaeth Xplore!, Wrecsam. Mae’r arddangosfa yn brofiad addysgol gwerth chweil i deuluoedd, pobl ifanc a’r rheiny sy’n awyddus i ddysgu mwy am beirianneg. Lansiwyd … Continued

Darganfod Cyfuniad Gwyddoniaeth a Chelf Wrecsam yn Darganfod 2024!

By admin

Mae’r Ganolfan Darganfod Gwyddoniaeth Xplore! a Tŷ Paŵb wrth ein bodd i gyhoeddi bod Gŵyl Wyddoniaeth a Chelfyddydau Darganfod yn dychwelyd! Bydd rhifyn 2024 yn cael ei gynnal ar y 3ydd a’r 4ydd o Awst yng nghanol Wrecsam. Mae’r digwyddiad penwythnos rhyfeddol hwn yn addo bod yn gyfuniad o wyddoniaeth a chelf, gan greu profiad … Continued

Canolfan Darganfod Gwyddoniaeth Xplore! yn cyflwyno Gwyddoniaeth y Gaeaf

By admin

Mae’n bleser gan Ganolfan Darganfod Gwyddoniaeth Xplore! gyflwyno Rhyfeddodau’r Gaeaf, o ddydd Sadwrn, Rhagfyr yr 16eg hyd at Ionawr y 14eg. Mae’r sioe wyddoniaeth newydd sbon hon yn cyflwyno ystod rewllyd o arbrofion cyffrous i bobl o bob oedran mewn pryd ar gyfer y gwyliau ysgol. Gallai cynulleidfaoedd edrych ymlaen at gyfres o arddangosiadau ac … Continued

Genomeg gyda’r nos: Crynodeb!

By admin

Yn ddiweddar bu Canolfan Darganfod Gwyddoniaeth Xplore! yn ferw o weithgarwch archwilio a darganfod yn ystod ein digwyddiad Genomeg, Gyda’r Nos! Roedd y digwyddiad ar y cyd â Phartneriaeth Genomeg Cymru, a daeth egin wyddonwyr ac unigolion chwilfrydig ynghyd i gymryd rhan mewn sesiwn ddifyr a rhad ac am ddim lle’r oedd cyfle i ddysgu … Continued

Elusen yn Wrecsam yn galw ar y gymuned i chwarae rhan annatod yn eu dyfodol.

By admin

Mae atyniad i dwristiaid yn Wrecsam yn estyn gwahoddiad i drigolion Gogledd Cymru leisio’u barn ynghylch llywio’u gweithgarwch allgymorth yn y dyfodol. Mae Canolfan Darganfod Gwyddoniaeth Xplore! yn galw ar bobl leol i gyflwyno’u syniadau am arddangosion sy’n canolbwyntio ar gynaladwyedd. Hyn i gyd gyda’r nod o hybu ymdeimlad o gydweithio cymunedol dyfnach yn y … Continued

Canolfan Darganfod Gwyddoniaeth Xplore! yn cyflwyno: Cemeg Creadigol. Sioe darganfod gwyddoniaeth newydd ac arloesol.

By admin

Bydd Canolfan Darganfod Gwyddoniaeth Xplore! yn cyflwyno Cemeg Creadigol, yn 17 Stryd Henblas, Wrecsam ar ddydd Gwener, Hydref y 27ain hyd at Ragfyr y 10fed, gyda llu o arbrofion arbennig i bobl o bob oedran. Byddwch yn barod i ddysgu am ryfeddodau anhygoel cemeg, wrth i Xplore! gyflwyno’u sioe wyddoniaeth sy’n torri tir newydd, “Cemeg … Continued

Skip to content