Skip to content

Ymunwch â’n tîm!

Ydych chi’n hoff o gwrdd â phobl newydd? Yn ymddiddori mewn gwyddoniaeth dydd i ddydd? Yn chwilio am her newydd? Cymrwch olwg ar ein rolau gwag isod.

Swyddi Gwag Presennol

Mae gennym ni gyfleoedd gwirfoddoli ar hyn o bryd yn:
Diwrnod Llawn Rhyfeddod

Lleoliad: Eglwys San Silyn, Wrecsam

Dyddiad: Gorffennaf y 6ed 2024, 9yb – 5yp

Cysylltwch gyda ni i wybod mwy

Mae gennym ni gyfleoedd gwirfoddoli ar hyn o bryd yn:

Gŵyl Wyddoniaeth a’r Celfyddydau Darganfod // Discover

Lleoliad: Xplore! 17 Stryd Henblas, Wrecsam

Dyddiad: Awst y 3ydd a’r 4ydd 2024

Cysylltwch gyda ni i wybod mwy

Methu dod o hyd i’r hyn yr ydych yn chwilio amdano?

Methu â gweld swyddi? Rydym bob amser yn awyddus i glywed gan bobl llawn brwdfrydedd sydd â diddordeb mewn gweithio yn Xplore! Cysylltwch gyda ni yma!

"*" indicates required fields

Methu dod o hyd i’r hyn yr ydych yn chwilio amdano?

Methu â gweld swyddi? Rydym bob amser yn awyddus i glywed gan bobl llawn brwdfrydedd sydd â diddordeb mewn gweithio yn Xplore! Cysylltwch gyda ni yma!

"*" indicates required fields

Skip to content