Skip to content
Dewch i ddwyn eich tîm ynghyd gydag ein profiadau adeiladu tîm yn Xplore!

Dewiswch o 5 gweithgaredd adeiladu tîm gwahanol.

Dewch a’ch tîm ynghyd ar gyfer profiad adeiladu tîm unigryw er mwyn datblygu eu sgiliau gan gynnwys cyfathrebu, creadigrwydd a meddwl ochrol.

  • Sesiynau hanner diwrnod neu ddiwrnod llawn ar gael
  • Gallwch ddewis a dethol y gweithgareddau gan neilltuo amser rhydd a fydd yn gweddu i’ch diwrnod chi.
  • Rhoi cynnig ar ein harddangosion a gweithgareddau datrys problemau.
  • Mae lluniaeth a gwahanol opsiynau arlwyo ar gael

Cyfunwch eich sesiwn adeiladu tîm gydag amser yn ein theatr neu ein gofodau gweithdy ar gyfer eich cyfarfodydd staff neu gyflwyniadau eich hun.

Prisiau yn cychwyn o £25 y pen.

Gweithgareddau Adeiladu Tîm

Defnyddiwch y cliwiau a gweithiwch gyda’ch gilydd i ddatrys achos Archwiliad Safleoedd Troseddau (CSI).

Mae gan eich tîm hedfan her i gyrraedd yr Orsaf Ofod Rhyngwladol ond gan wynebu sawl problem ni fyddai’n dasg hawdd.

Gêm sy’n llawn trin a thrafod a strategaeth. Pa wlad fydd yn gwneud y mwyaf o elw drwy gyfnewid arian cyfred ar yr adeg orau?

Pa dîm all fod yn fwyaf creadigol ac adeiladu’r bont gryfaf?

Mae’r ystafell wedi’i chloi gyda phawb y tu mewn iddi. Ewch ati i weld pa mor gyflym allwch chi ddatrys y posau a’r tasgau trafferthus er mwyn dianc.

Cysylltu Gyda Ni

Cysylltwch gyda ni i wybod mwy ac i drefnu eich digwyddiad adeiladu tîm nesaf yn Xplore! yn Wrecsam!

"*" indicates required fields

Cysylltu Gyda Ni

Cysylltwch gyda ni i wybod mwy ac i drefnu eich digwyddiad adeiladu tîm nesaf yn Xplore! yn Wrecsam!

"*" indicates required fields

Skip to content