Skip to content

Mae adroddiadau a chyfrifon blynyddol y cwmni ar gael ar wefan y Comisiwn Elusennau neu gan Ysgrifennydd y Cwmni.

 

Caiff Gwyddoniaeth Gogledd Cymru ei lywodraethu gan Fwrdd Cyfarwyddwyr. Aelodau’r Bwrdd ydy Ymddiriedolwyr yr Elusen a Chyfarwyddwyr y cwmni. Mae’r cwmni bob amser yn croesawu diddordeb mewn Ymddiriedolaeth gan unigolion sy’n cefnogi ei amcanion.

 

Dylid anfon ymholiadau at Ysgrifennydd y Cwmni, Mr David Elcock, dros e-bost at info@xplorescience.co.uk neu drwy’r post i David Elcock, Gwyddoniaeth Gogledd Cymru, Campws Plas Coch, Ffordd yr Wyddgrug, LL11 2AW

 

Xplore! ydy enw masnachol Gwyddoniaeth Gogledd Cymru, cwmni wedi’i gyfyngu drwy warant. Cofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr fel elusen – (Rhif Elusen 1102959). Mae’r elusen yn eiddo’n gyfan gwbl i Brifysgol Wrecsam.

Skip to content