Skip to content

Ffi mynediad cyffredinol

 • Mynediad unigol   £9.40 (gyda Chymorth Rhodd)
 • Amldocynnau   £33.00 (gyda Chymorth Rhodd)
 • Plant o dan 3   Am Ddim
 • Gofalwyr Cofrestredig   Am Ddim
 • Aelodaeth Blwyddyn   £27.50 y pen
 • Aelod gyda Thocyn Blwyddyn   Am Ddim
 • Gwestai Aelod gyda Thocyn Blwyddyn   £7.00

 

Archebu Rŵan

Gwybodaeth ddefnyddiol
Mae tocynnau mynediad cyffredinol ar gael pob penwythnos ac yn ystod gwyliau ysgol Wrecsam. Gyda’ch ffi mynediad bydd cyfle ichi fanteisio ar dros 85 o arddangosion rhyngweithiol yn ogystal â sioe wyddoniaeth fyw anhygoel lle bydd cyfle i’r gynulleidfa gymryd rhan! Mae amldocynnau yn wych ar gyfer teuluoedd o 4, naill ai 2 oedolyn a 2 o blant neu 1 oedolyn a 3 o blant.

Tocynnau cyfnodau tawelach

 • Mynediad unigol   £7.70 (gyda Chymorth Rhodd)
 • Amldocynnau   £26.00 (gyda Chymorth Rhodd)
 • Plant o Dan 3   Am Ddim
 • Gofalwyr Cofrestredig    Am Ddim
 • Aelodaeth Blwyddyn  £27.50 y pen
 • Aelod gyda Thocyn Blwyddyn   Am Ddim
 • Gwestai Aelod gyda Thocyn Blwyddyn    £6.80
Archebu tocynnau

Gwybodaeth ddefnyddiol

Mae tocynnau cyfnodau tawelach ar gael pob dydd Llun i ddydd Gwener. Mae’r amseroedd yn amrywio o ddydd i ddydd felly dydy tocynnau ar-lein ddim ar gael. Rydym yn eich cynghori chi i’n ffonio ni ar 01978 293400 yn gyntaf i wirio’r amseroedd mynediad dyddiol rhag ichi gael eich siomi. Mae ein tocyn cyfnod tawelach yn cynnwys mynediad i’n 85+ o arddangosion rhyngweithiol. Sylwch nad oes yna sioe gyhoeddus ac mae’n bosibl y byddwch chi’n mwynhau’r gofod gyda grwpiau ysgol.

Tystlythyrau Ymwelwyr

Skip to content