Skip to content

Mae Xplore! wedi ymrwymo i gynnig addysg gwyddoniaeth ac ymgysylltu gyda gwyddoniaeth i grŵp mor eang â phosibl. Mae hyn yn cynnwys teuluoedd a chymunedau sydd wedi dewis addysgu eu plant adref. Mae Xplore! yn gwella ac yn uwchraddio ein darpariaeth yn barhaus. Dydyn ni ddim yn gwbl fodlon gydag ein cynnig i addysgwyr yn y cartref ar hyn o bryd. Gan hynny, rydym wrthi’n cynnal cyfnod ymgynghori gyda’r nod o ailddatblygu ein cynnyrch.

Gofalwch eich bod chi wedi tanysgrifio i’n newyddlen ar waelod y dudalen, dilynwch ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol yma a chadwch lygad am fwy o wybodaeth yn y misoedd nesaf!

 

 

Skip to content