Skip to content

Mae’r Ganolfan Darganfod Gwyddoniaeth Xplore! a Tŷ Paŵb wrth ein bodd i gyhoeddi bod Gŵyl Wyddoniaeth a Chelfyddydau Darganfod yn dychwelyd! Bydd rhifyn 2024 yn cael ei gynnal ar y 3ydd a’r 4ydd o Awst yng nghanol Wrecsam.

Mae’r digwyddiad penwythnos rhyfeddol hwn yn addo bod yn gyfuniad o wyddoniaeth a chelf, gan greu profiad trochi i bawb sy’n bresennol.Mae Darganfod//Darganfod eleni ar fin bod yr ŵyl amrywiol a chyffrous hyd yma. Mae’n ddathliad o wyddoniaeth a chelf, yn ogystal â llwyfan bywiog sy’n gwahodd pobl i ymgysylltu â Wrecsam fel mwy na chyrchfan i dwristiaid yn unig. Bydd ymwelwyr yn cael y cyfle i brofi eu hunain yn y synergedd credyd rhwng, technoleg, rheolwyr, mathemateg, a’r ail ddewis.

Dywedodd Scot Owen, Rheolwr y Ganolfan: “Darganfod yw’r un o’n digwyddiadau calendr ac mae wedi’i weld yn gweithredu i Wrecsam unwaith eto yn barhad gwych o brif drefi.

“Mae 2024 yn mynd i fod yn flynyddol bob blwyddyn ac ni aros i weld beth sydd ar y gweill!”
Bydd Darganfod//Darganfod 2024 nid yn unig yn darparu ar gyfer y gymuned leol sydd eisoes yn caru Xplore! a Thŷ Paŵb, bydd hefyd yn ganolbwynt i dwristiaid sy’n newydd i Wrecsam. I’r rhai sy’n awyddus i ddarganfod mwy o’r hyn sydd gan y ddinas fywiog hon i’w gynnig, mae’r ŵyl yn fan mynediad delfrydol. Mae’r digwyddiad yn addo llu o weithgareddau, gweithdai a pherfformiadau difyr, gan ei wneud yn brofiad cyfoethog i bawb, waeth beth fo’u hoedran neu gefndir. Bydd Darganfod 2024 yn gadael ymwelwyr wedi’u hysbrydoli a’u goleuo. Bydd Darganfod 2024 yn gadael ymwelwyr wedi’u clywed a’u clywed.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, yr Aelod Arweiniol â chyfrifoldeb dros Tŷ Pawb: “Rydym wrth ein bodd i barhau â’r bartneriaeth ffrwythlon gyda chymdogion Tŷ Pawb yn Xplore! Canolfan Darganfod Gwyddoniaeth i ddod â’r digwyddiad gwych hwn i ganol dinas Wrecsam. Roedd gŵyl y llynedd yn llwyddiant ysgubol, gyda dros 800 o blant a rhieni yn mynychu dros y ddau ddiwrnod. Byddwn yn edrych i adeiladu ar y llwyddiant hwn eto dros yr haf ac yn edrych ymlaen at gyhoeddi’r llinell lawn yn fuan iawn.”

Dywedodd y Cynghorydd Nigel Williams, Aelod Arweiniol Economi Cyngor Wrecsam: “Ers dychwelyd yn 2019, mae Darganfod wedi tyfu i fod yn un o’n gweithgareddau teuluol haf mwyaf poblogaidd ac mae bellach yn ddyddiad allweddol ar galendr digwyddiadau Wrecsam. Edrychwn ymlaen at groesawu hyd yn oed mwy o deuluoedd ac ymwelwyr i ganol y ddinas yn 2024 i fwynhau strafagansa arall o wyddoniaeth a chelf. Byddwn yn cyhoeddi’r rhestr lawn a manylion ar sut i archebu tocynnau yn y flwyddyn newydd felly byddwn yn annog pawb i gofrestru i dderbyn diweddariadau am y digwyddiad, gan ddefnyddio’r cyfarwyddiadau isod.”

Nodwch eich calendrau ar gyfer penwythnos 3 a 4 Awst, 2024, wrth i Wrecsam drawsnewid yn ganolbwynt creadigrwydd, gwybodaeth ac archwilio. Byddwch yn rhan o Ŵyl Darganfod a datgloi posibiliadau gwyddoniaeth a chelf yng nghanol y ddinas hanesyddol hon.

"*" indicates required fields

"*" indicates required fields

Skip to content