Skip to content

Rocedi

By admin

Gwella a phrofi dealltwriaeth eich disgyblion o ynni ac ynni posibl drwy herio’u gwybodaeth o bynciau gwyddoniaeth. Trafod sut mae cysyniadau allweddol megis ynni a grymoedd yn gweithredu ar roced. Mewn grwpiau, bydd y disgyblion yn dylunio ac yn adeiladu roced gan ddefnyddio’u gwybodaeth wyddonol. Yna, bydd y grwpiau yn mynd ati y tu allan … Continued

Gwyddoniaeth Rocedi CA3

By admin

Mae’r sesiwn yn canolbwyntio ar yr hyn sydd ei angen arnom i lansio roced. Bydd trafodaeth grŵp yn y gweithdy ynghylch beth ydy Porth Gofod a beth ddylid ei ystyried pan fyddwch yn adeiladu Porth Gofod. Unwaith y byddwn ni wedi penderfynu beth sydd ei angen ar gyfer porth gofod, byddwn yn mynd ati i … Continued

Byw yn y Gofod

By admin

Ymunwch gyda ni ar daith o’r Ddaear i’r Orsaf Ofod Rhyngwladol. Bydd y dosbarth yn teithio fry uwchben yn y cynhwysydd ystafell ddosbarth i fyw yn y gofod. Gyda chymorth ein tîm arbenigol ar y ddaear, bydd gofyn i’r disgyblion gynhyrchu dŵr glân, dysgu gweithio a chysgu heb ddisgyrchiant a hyd yn oed cynllunio tŷ … Continued

Skip to content