Skip to content

Ymunwch gyda ni ar daith o’r Ddaear i’r Orsaf Ofod Rhyngwladol. Bydd y dosbarth yn teithio fry uwchben yn y cynhwysydd ystafell ddosbarth i fyw yn y gofod.

Gyda chymorth ein tîm arbenigol ar y ddaear, bydd gofyn i’r disgyblion gynhyrchu dŵr glân, dysgu gweithio a chysgu heb ddisgyrchiant a hyd yn oed cynllunio tŷ bach arbennig sy’n gweithio yn y gofod. Caiff y genhadaeth ei hamharu arni pan fo un o’r paneli solar yn datgysylltu ac mae’n rhaid i un disgybl fynd am dro yn y gofod i atgyweirio’r panel solar. Ond yn gyntaf mae angen inni greu siwt gofod. Unwaith y bydd y genhadaeth wedi’i chwblhau, byddwn yn dychwelyd i’r Ddaear.

Termau Allweddol
Arbrofion
Datrys Problemau
Gofod
Ymchwilio

Cysylltwch i wybod mwy neu i drefnu rhaglen.

Mae Xplore yn cynnig ystod eang o Weithdai, Sioeau a heriau sy’n ymwneud ag amrywiaeth o bynciau ac ar gyfer pobl o bob gallu. Gallwch ddefnyddio ein ffurflen gysylltu i ymholi am y gweithdai ac ati sydd ar gael neu i wybod mwy.

"*" indicates required fields

Cysylltwch i wybod mwy neu i drefnu rhaglen.

Mae Xplore yn cynnig ystod eang o Weithdai, Sioeau a heriau sy’n ymwneud ag amrywiaeth o bynciau ac ar gyfer pobl o bob gallu. Gallwch ddefnyddio ein ffurflen gysylltu i ymholi am y gweithdai ac ati sydd ar gael neu i wybod mwy.

"*" indicates required fields

Skip to content