Skip to content

Mae’r sesiwn yn canolbwyntio ar yr hyn sydd ei angen arnom i lansio roced. Bydd trafodaeth grŵp yn y gweithdy ynghylch beth ydy Porth Gofod a beth ddylid ei ystyried pan fyddwch yn adeiladu Porth Gofod.

Unwaith y byddwn ni wedi penderfynu beth sydd ei angen ar gyfer porth gofod, byddwn yn mynd ati i ymchwilio sut i lansio roced, yr egwyddorion ynghlwm â rocedeg gan gynnwys y grymoedd a’r fformiwlâu sydd eu hangen a rhoi cynnig ar lansio ar draws yr ystafell. Yna byddwn yn bwrw golwg ar loerennau a rhai o’u defnyddiau posibl.

Termau Allweddol
Gofod
Gwyddoniaeth
Technoleg

Cysylltwch i wybod mwy neu i drefnu rhaglen.

Mae Xplore yn cynnig ystod eang o Weithdai, Sioeau a heriau sy’n ymwneud ag amrywiaeth o bynciau ac ar gyfer pobl o bob gallu. Gallwch ddefnyddio ein ffurflen gysylltu i ymholi am y gweithdai ac ati sydd ar gael neu i wybod mwy.

"*" indicates required fields

Cysylltwch i wybod mwy neu i drefnu rhaglen.

Mae Xplore yn cynnig ystod eang o Weithdai, Sioeau a heriau sy’n ymwneud ag amrywiaeth o bynciau ac ar gyfer pobl o bob gallu. Gallwch ddefnyddio ein ffurflen gysylltu i ymholi am y gweithdai ac ati sydd ar gael neu i wybod mwy.

"*" indicates required fields

Skip to content