Skip to content

Troell Bywyd

By admin

Cipolwg cyffrous ar gynnal arbrofion a deall pwysigrwydd DNA i fywyd ar y Ddaear. Bydd dysgwyr yn gweithio mewn grwpiau i echdynnu DNA o fefus gan ddefnyddio methodoleg a chyfarpar gwyddonol caiff ei ddefnyddio mewn labordai ysgolion uwchradd.

Cemegion sy’n Newid Lliw

By admin

Bydd y sesiynau yn cynnig cyfle i’r dysgwyr wella eu sgiliau sydd eu hangen ar gyfer gwersi cemeg yn y labordy a hybu eu hyder i ddilyn cyfarwyddiadau a mesurau diogelwch yn y labordai. Bydd y dysgwyr yn derbyn rhestr o gyfarwyddiadau ar sut i gynnal yr arbrawf ac yna’n cynnal yr arbrawf hwn gan … Continued

Diogelwch Tân

By admin

Ymchwilio’r effeithiau a’r cemegion sy’n cynnau ac yn effeithio ar dannau, gan ddysgu’r mesurau diogelwch sy’n gysylltiedig ag amgylchedd y labordy. Cyn cynnal unrhyw arbrofion, bydd y dysgwyr yn derbyn cyflwyniad i gyfarpar diogelu personol (PPE) mewn amgylchedd labordy. Yna bydd y dysgwyr yn dysgu am sut caiff tannau eu cynnau ac yn derbyn cyflwyniad … Continued

Rocedi

By admin

Gwella a phrofi dealltwriaeth eich disgyblion o ynni ac ynni posibl drwy herio’u gwybodaeth o bynciau gwyddoniaeth. Trafod sut mae cysyniadau allweddol megis ynni a grymoedd yn gweithredu ar roced. Mewn grwpiau, bydd y disgyblion yn dylunio ac yn adeiladu roced gan ddefnyddio’u gwybodaeth wyddonol. Yna, bydd y grwpiau yn mynd ati y tu allan … Continued

Gwyddoniaeth Rocedi CA3

By admin

Mae’r sesiwn yn canolbwyntio ar yr hyn sydd ei angen arnom i lansio roced. Bydd trafodaeth grŵp yn y gweithdy ynghylch beth ydy Porth Gofod a beth ddylid ei ystyried pan fyddwch yn adeiladu Porth Gofod. Unwaith y byddwn ni wedi penderfynu beth sydd ei angen ar gyfer porth gofod, byddwn yn mynd ati i … Continued

Skip to content