Skip to content

Ymchwilio’r effeithiau a’r cemegion sy’n cynnau ac yn effeithio ar dannau, gan ddysgu’r mesurau diogelwch sy’n gysylltiedig ag amgylchedd y labordy.

Cyn cynnal unrhyw arbrofion, bydd y dysgwyr yn derbyn cyflwyniad i gyfarpar diogelu personol (PPE) mewn amgylchedd labordy. Yna bydd y dysgwyr yn dysgu am sut caiff tannau eu cynnau ac yn derbyn cyflwyniad i drionglau tân. Mae’r sesiwn hefyd yn cynnig cyfleoedd i ddefnyddio Llosgwyr Bynsen fel rhan o grŵp ac mewn amgylchedd diogel.

Bydd ein cyflwynydd cymwys yn dangos effeithiau gwahanol gemegion ar liw fflam. Yna i gloi’r gweithdy, bydd y grŵp yn dysgu sut i ddiffodd tân yn ddiogel gan ddefnyddio eitemau’r cartref.

Termau Allweddol
Cemeg
Datrys Problemau
diogelwch
Gwaith tîm
Gwyddoniaeth
Sgiliau Lab
Ymchwilio

Cysylltwch i wybod mwy neu i drefnu rhaglen.

Mae Xplore yn cynnig ystod eang o Weithdai, Sioeau a heriau sy’n ymwneud ag amrywiaeth o bynciau ac ar gyfer pobl o bob gallu. Gallwch ddefnyddio ein ffurflen gysylltu i ymholi am y gweithdai ac ati sydd ar gael neu i wybod mwy.

"*" indicates required fields

Cysylltwch i wybod mwy neu i drefnu rhaglen.

Mae Xplore yn cynnig ystod eang o Weithdai, Sioeau a heriau sy’n ymwneud ag amrywiaeth o bynciau ac ar gyfer pobl o bob gallu. Gallwch ddefnyddio ein ffurflen gysylltu i ymholi am y gweithdai ac ati sydd ar gael neu i wybod mwy.

"*" indicates required fields

Skip to content