Skip to content

Bydd y sesiynau yn cynnig cyfle i’r dysgwyr wella eu sgiliau sydd eu hangen ar gyfer gwersi cemeg yn y labordy a hybu eu hyder i ddilyn cyfarwyddiadau a mesurau diogelwch yn y labordai. Bydd y dysgwyr yn derbyn rhestr o gyfarwyddiadau ar sut i gynnal yr arbrawf ac yna’n cynnal yr arbrawf hwn gan ddefnyddio’r cyfarpar gwyddoniaeth caiff ei ddefnyddio mewn ysgolion uwchradd.

Nod yr arbrawf ydy canolbwyntio ar ganfod ydy sylwedd anhysbys yn asid, alcali neu’n niwtral. Bydd y gweithdy yn cyflwyno sut mae’r raddfa pH yn gweithio.

Gellir ymestyn y gweithgaredd hwn i adnabod powdrau anhysbys.

Termau Allweddol
Cemeg
Gwaith tîm
Gwyddoniaeth
Sgiliau Lab
Ymchwilio

Cysylltwch i wybod mwy neu i drefnu rhaglen.

Mae Xplore yn cynnig ystod eang o Weithdai, Sioeau a heriau sy’n ymwneud ag amrywiaeth o bynciau ac ar gyfer pobl o bob gallu. Gallwch ddefnyddio ein ffurflen gysylltu i ymholi am y gweithdai ac ati sydd ar gael neu i wybod mwy.

"*" indicates required fields

Cysylltwch i wybod mwy neu i drefnu rhaglen.

Mae Xplore yn cynnig ystod eang o Weithdai, Sioeau a heriau sy’n ymwneud ag amrywiaeth o bynciau ac ar gyfer pobl o bob gallu. Gallwch ddefnyddio ein ffurflen gysylltu i ymholi am y gweithdai ac ati sydd ar gael neu i wybod mwy.

"*" indicates required fields

Skip to content