Skip to content

Cipolwg cyffrous ar gynnal arbrofion a deall pwysigrwydd DNA i fywyd ar y Ddaear. Bydd dysgwyr yn gweithio mewn grwpiau i echdynnu DNA o fefus gan ddefnyddio methodoleg a chyfarpar gwyddonol caiff ei ddefnyddio mewn labordai ysgolion uwchradd.

Termau Allweddol
Bioleg
Gwaith tîm
Gwyddoniaeth

Cysylltwch i wybod mwy neu i drefnu rhaglen.

Mae Xplore yn cynnig ystod eang o Weithdai, Sioeau a heriau sy’n ymwneud ag amrywiaeth o bynciau ac ar gyfer pobl o bob gallu. Gallwch ddefnyddio ein ffurflen gysylltu i ymholi am y gweithdai ac ati sydd ar gael neu i wybod mwy.

"*" indicates required fields

Cysylltwch i wybod mwy neu i drefnu rhaglen.

Mae Xplore yn cynnig ystod eang o Weithdai, Sioeau a heriau sy’n ymwneud ag amrywiaeth o bynciau ac ar gyfer pobl o bob gallu. Gallwch ddefnyddio ein ffurflen gysylltu i ymholi am y gweithdai ac ati sydd ar gael neu i wybod mwy.

"*" indicates required fields

Skip to content