Skip to content

Olwynion yn Troi

By admin

Bydd y dysgwyr yn datblygu sgiliau a fydd yn gymorth iddyn nhw gydweithio gan oresgyn heriau a gwneud gwelliannau i’w cyllidebau yn ystod y gweithdy. Caiff y dosbarth eu gwahanu i mewn i grwpiau a byddan nhw i gyd yn derbyn yr un set o ddarnau LEGO. Gan ddefnyddio cyfarwyddyd dylunio bydd y dysgwr yn … Continued

Strwythurau

By admin

Ymchwilio heriau sy’n gorfodi dysgwyr i roi cynnig ar ddulliau newydd yn ymwneud â datrys problemau a gwneud addasiadau fel tîm. Mae’r gweithdy cystadleuol yn gofyn i grwpiau o ddysgwyr pwy allai adeiladu’r tŵr uchaf? Pa grŵp allai adeiladu’r bargod mwyaf o ymyl y bwrdd. Yna bydd gofyn iddyn nhw sicrhau bod marblen yn cymryd … Continued

Rocedi

By admin

Gwella a phrofi dealltwriaeth eich disgyblion o ynni ac ynni posibl drwy herio’u gwybodaeth o bynciau gwyddoniaeth. Trafod sut mae cysyniadau allweddol megis ynni a grymoedd yn gweithredu ar roced. Mewn grwpiau, bydd y disgyblion yn dylunio ac yn adeiladu roced gan ddefnyddio’u gwybodaeth wyddonol. Yna, bydd y grwpiau yn mynd ati y tu allan … Continued

Grymoedd CA3

By admin

Gwella dealltwriaeth y disgybl o ddisgyrchiant, ffrithiant, grym a sut maen nhw’n gweithio. Yn y sioe ryngweithiol hon, bydd disgyblion yn cymryd rhan mewn nifer o arbrofion syfrdanol sy’n ymwneud â grymoedd. Beth fydd yn digwydd pan fyddwn yn gollwng dwy botel sydd yr union yr un fath? Byddai llenwi un gyda dŵr yn newid … Continued

Grymoedd CA2

By admin

Ategu hanfodion deall grymoedd ac effaith y grym hwnnw ar wrthrychau. Bydd ein cyflwynydd yn cychwyn gyda hanfodion ‘Beth ydy grym?’. Yna bydd cyfle i’r disgyblion gymryd rhan mewn nifer o wahanol arbrofion i brofi damcaniaethau ynghylch sut mae grymoedd yn gweithio. Cyn gorffen y sioe caiff y gynulleidfa eu syfrdanu gan ein harddangosiad statig … Continued

Gwyddoniaeth Blwch Teganau

By admin

Ategu sgiliau trefnu trefniadol a chategorïaidd yn y gweithdy difyr ac addysgiadol hwn. Bydd ein cyflwynydd a’r dysgwyr yn trafod ffyrdd posibl o gategoreiddio’u teganau, e.e., o ran lliw. Yna bydd y dysgwyr yn trafod ac yn trefnu amrywiaeth o deganau o’n blwch teganau gwyddoniaeth i mewn i un o dri chategori. Mae’n bosibl fod … Continued

Skip to content