Skip to content

Gwella dealltwriaeth y disgybl o ddisgyrchiant, ffrithiant, grym a sut maen nhw’n gweithio.

Yn y sioe ryngweithiol hon, bydd disgyblion yn cymryd rhan mewn nifer o arbrofion syfrdanol sy’n ymwneud â grymoedd. Beth fydd yn digwydd pan fyddwn yn gollwng dwy botel sydd yr union yr un fath? Byddai llenwi un gyda dŵr yn newid y deilliant? Sut mae màs mawr fel ein Haul yn creu disgyrchiant yn y gofod? Allwn ni wasgu tun gan ddefnyddio gwres a dŵr yn unig?

Gallwch ganfod yr atebion i’r cwestiynau hyn a mwy yn y sioe Grymoedd hon.

Termau Allweddol
Disgyrchiant
Grymoedd

Cysylltwch i wybod mwy neu i drefnu rhaglen.

Mae Xplore yn cynnig ystod eang o Weithdai, Sioeau a heriau sy’n ymwneud ag amrywiaeth o bynciau ac ar gyfer pobl o bob gallu. Gallwch ddefnyddio ein ffurflen gysylltu i ymholi am y gweithdai ac ati sydd ar gael neu i wybod mwy.

"*" indicates required fields

Cysylltwch i wybod mwy neu i drefnu rhaglen.

Mae Xplore yn cynnig ystod eang o Weithdai, Sioeau a heriau sy’n ymwneud ag amrywiaeth o bynciau ac ar gyfer pobl o bob gallu. Gallwch ddefnyddio ein ffurflen gysylltu i ymholi am y gweithdai ac ati sydd ar gael neu i wybod mwy.

"*" indicates required fields

Skip to content