Skip to content

Bydd y dysgwyr yn datblygu sgiliau a fydd yn gymorth iddyn nhw gydweithio gan oresgyn heriau a gwneud gwelliannau i’w cyllidebau yn ystod y gweithdy.

Caiff y dosbarth eu gwahanu i mewn i grwpiau a byddan nhw i gyd yn derbyn yr un set o ddarnau LEGO. Gan ddefnyddio cyfarwyddyd dylunio bydd y dysgwr yn adeiladu car a fyddai’n teithio i lawr esgynfa gyda’r nod o geisio sicrhau mai eu car nhw sy’n teithio’r pellaf.

Bydd angen i’r grwpiau ddwyn i ystyriaeth y grymoedd sydd ar waith a sut mae modd iddyn nhw oresgyn unrhyw broblemau neu ddefnyddio’r grymoedd er mantais iddyn nhw. Unwaith y bydd pob un o’r ceir wedi’u profi, bydd y grwpiau yn derbyn cyllideb i brynu rhannau i wneud newidiadau i’w car.

Yna fe gaiff y ceir eu hail-brofi.

Termau Allweddol
Disgyrchiant
Grymoedd
Gwaith tîm
Peirianneg

Cysylltwch i wybod mwy neu i drefnu rhaglen.

Mae Xplore yn cynnig ystod eang o Weithdai, Sioeau a heriau sy’n ymwneud ag amrywiaeth o bynciau ac ar gyfer pobl o bob gallu. Gallwch ddefnyddio ein ffurflen gysylltu i ymholi am y gweithdai ac ati sydd ar gael neu i wybod mwy.

"*" indicates required fields

Cysylltwch i wybod mwy neu i drefnu rhaglen.

Mae Xplore yn cynnig ystod eang o Weithdai, Sioeau a heriau sy’n ymwneud ag amrywiaeth o bynciau ac ar gyfer pobl o bob gallu. Gallwch ddefnyddio ein ffurflen gysylltu i ymholi am y gweithdai ac ati sydd ar gael neu i wybod mwy.

"*" indicates required fields

Skip to content