Skip to content

Troell Bywyd

By admin

Cipolwg cyffrous ar gynnal arbrofion a deall pwysigrwydd DNA i fywyd ar y Ddaear. Bydd dysgwyr yn gweithio mewn grwpiau i echdynnu DNA o fefus gan ddefnyddio methodoleg a chyfarpar gwyddonol caiff ei ddefnyddio mewn labordai ysgolion uwchradd.

Celloedd

By admin

Deall pwysigrwydd a swyddogaethau celloedd a DNA mewn celloedd planhigion ac anifeiliaid. Gan weithio mewn grwpiau, bydd y disgyblion yn trafod ac yn nodi gwahanol fathau o gelloedd gan adrodd yn ôl i’r dosbarth. Bydd cyfle i’r disgyblion ledaenu clefyd ond pwy ydy’r cludwr? Yna mewn grwpiau unwaith eto, fe fydd gennym ni sawl her … Continued

Trafferth y Corff

By admin

Yn y rhaglen hon bydd disgyblion yn dysgu sut i helpu Delyth y Ddraig i ganfod beth sydd o’i ar ei chefnder sâl Dilwyn. Ymchwilio gwahanol rannau o’r corff a sut gallwn ni baratoi pryd iach a chytbwys. Bydd y grŵp yn cydweithio fel dosbarth ac yn gwahanu i fod mewn grwpiau bach i gwblhau … Continued

Skip to content