Skip to content

Deall pwysigrwydd a swyddogaethau celloedd a DNA mewn celloedd planhigion ac anifeiliaid.

Gan weithio mewn grwpiau, bydd y disgyblion yn trafod ac yn nodi gwahanol fathau o gelloedd gan adrodd yn ôl i’r dosbarth. Bydd cyfle i’r disgyblion ledaenu clefyd ond pwy ydy’r cludwr? Yna mewn grwpiau unwaith eto, fe fydd gennym ni sawl her i’w datrys gan ddefnyddio DNA a DNA mitocondriaidd, o efeilliaid sydd wedi’u gwahanu adeg eu geni a beth ydy’r salwch dirgel mewn priodas?

Termau Allweddol
Arbrofion
Bioleg
Celloedd
Heintiau

Cysylltwch i wybod mwy neu i drefnu rhaglen

Mae Xplore yn cynnig ystod eang o Weithdai, Sioeau a heriau sy’n ymwneud ag amrywiaeth o bynciau ac ar gyfer pobl o bob gallu. Gallwch ddefnyddio ein ffurflen gysylltu i ymholi am y gweithdai ac ati sydd ar gael neu i wybod mwy.

"*" indicates required fields

Cysylltwch i wybod mwy neu i drefnu rhaglen

Mae Xplore yn cynnig ystod eang o Weithdai, Sioeau a heriau sy’n ymwneud ag amrywiaeth o bynciau ac ar gyfer pobl o bob gallu. Gallwch ddefnyddio ein ffurflen gysylltu i ymholi am y gweithdai ac ati sydd ar gael neu i wybod mwy.

"*" indicates required fields

Skip to content