Skip to content

Mae Darganfod//Discover yn falch iawn o gyhoeddi dychweliad mawr disgwyliedig Gŵyl Darganfod, a gynhelir ar y 3ydd a’r 4ydd o Awst 2024 yng nghanol Wrecsam. Mae Darganfod//Discover yn falch iawn o gyhoeddi dychweliad mawr disgwyliedig Gŵyl Darganfod, a gynhelir ar y 3ydd a’r 4ydd o Awst 2024 yng nghanol Wrecsam. Mae’r digwyddiad penwythnos rhyfeddol hwn yn addo cyfuniad o wyddoniaeth a chelf, gan greu profiad trochol i bawb sy’n bresennol.

Mae’r digwyddiad penwythnos rhyfeddol hwn yn addo cyfuniad o wyddoniaeth a chelf, gan greu profiad trochol i bawb sy’n bresennol.

 

Darganfod//Discover yw Ŵyl Celf a Gwyddoniaeth Wrecsam Mae’r flwyddyn hon yn addo bod yn fwy a gwell nag erioed o’r blaen!

Archebu Tocynnau

Skip to content