Skip to content

Gêm Masnach Ryngwladol

By admin

Dysgu agweddau allweddol cysyniadau economaidd a datblygu sgiliau sy’n ategu gwneud penderfyniadau, hyblygrwydd, gwaith tîm a mwy. Bydd pob un o’r 6 grŵp yn derbyn gwlad a phecyn o wahanol adnoddau yn seiliedig ar y wlad honno. Yna bydd y dysgwyr yn ceisio mynd ati i greu a chyfnewid siapiau papur i ennill y cyfanswm … Continued

Ysgol Gynilo’r Principality

By admin

Yn y rhaglen hon, bydd disgyblion yn cymryd rhan mewn gwers grŵp i gymharu a gwella’u dealltwriaeth o arian ac adnabod papurau arian. Bydd cyfres o wahanol weithgareddau yn y sesiynau sy’n seiliedig ar gynilo, cyllidebu, ennill arian a threfn gweithredu cymdeithas adeiladu. At hyn, bydd cyfle i’r disgyblion chwarae rôl fel aelodau o staff … Continued

Skip to content