Skip to content

Dysgu agweddau allweddol cysyniadau economaidd a datblygu sgiliau sy’n ategu gwneud penderfyniadau, hyblygrwydd, gwaith tîm a mwy.

Bydd pob un o’r 6 grŵp yn derbyn gwlad a phecyn o wahanol adnoddau yn seiliedig ar y wlad honno. Yna bydd y dysgwyr yn ceisio mynd ati i greu a chyfnewid siapiau papur i ennill y cyfanswm mwyaf o arian. Gall ein cyflwynwyr addasu’r gweithdy hwn yn hawdd ac ni fydd unrhyw ddwy sesiwn yr un fath.

Termau Allweddol
Arian
Cyflenwad a Galw
Economeg

Cysylltwch i wybod mwy neu i drefnu rhaglen.

Mae Xplore yn cynnig ystod eang o Weithdai, Sioeau a heriau sy’n ymwneud ag amrywiaeth o bynciau ac ar gyfer pobl o bob gallu. Gallwch ddefnyddio ein ffurflen gysylltu i ymholi am y gweithdai ac ati sydd ar gael neu i wybod mwy.

"*" indicates required fields

Cysylltwch i wybod mwy neu i drefnu rhaglen.

Mae Xplore yn cynnig ystod eang o Weithdai, Sioeau a heriau sy’n ymwneud ag amrywiaeth o bynciau ac ar gyfer pobl o bob gallu. Gallwch ddefnyddio ein ffurflen gysylltu i ymholi am y gweithdai ac ati sydd ar gael neu i wybod mwy.

"*" indicates required fields

Skip to content