Skip to content

Celloedd

By admin

Deall pwysigrwydd a swyddogaethau celloedd a DNA mewn celloedd planhigion ac anifeiliaid. Gan weithio mewn grwpiau, bydd y disgyblion yn trafod ac yn nodi gwahanol fathau o gelloedd gan adrodd yn ôl i’r dosbarth. Bydd cyfle i’r disgyblion ledaenu clefyd ond pwy ydy’r cludwr? Yna mewn grwpiau unwaith eto, fe fydd gennym ni sawl her … Continued

Atomau i Astroffiseg

By admin

Bydd disgyblion yn rhoi cynnig ar weithgareddau ymarferol gan ddefnyddio cyfarpar diddorol na fyddai’n cael ei ddefnyddio mewn ysgolion fel arfer. Caiff y dosbarth ei rannu’n 3 grŵp lle bydd pob grŵp yn treulio amser ger pob gorsaf er mwyn bwrw golwg ar wahanol ffenomenau ffiseg. Bydd gan bob gorsaf weithgareddau ymarferol gan ddefnyddio cyfarpar … Continued

Gwyddoniaeth Blwch Teganau

By admin

Ategu sgiliau trefnu trefniadol a chategorïaidd yn y gweithdy difyr ac addysgiadol hwn. Bydd ein cyflwynydd a’r dysgwyr yn trafod ffyrdd posibl o gategoreiddio’u teganau, e.e., o ran lliw. Yna bydd y dysgwyr yn trafod ac yn trefnu amrywiaeth o deganau o’n blwch teganau gwyddoniaeth i mewn i un o dri chategori. Mae’n bosibl fod … Continued

Byw yn y Gofod

By admin

Ymunwch gyda ni ar daith o’r Ddaear i’r Orsaf Ofod Rhyngwladol. Bydd y dosbarth yn teithio fry uwchben yn y cynhwysydd ystafell ddosbarth i fyw yn y gofod. Gyda chymorth ein tîm arbenigol ar y ddaear, bydd gofyn i’r disgyblion gynhyrchu dŵr glân, dysgu gweithio a chysgu heb ddisgyrchiant a hyd yn oed cynllunio tŷ … Continued

Skip to content