Skip to content

Bydd disgyblion yn rhoi cynnig ar weithgareddau ymarferol gan ddefnyddio cyfarpar diddorol na fyddai’n cael ei ddefnyddio mewn ysgolion fel arfer.

Caiff y dosbarth ei rannu’n 3 grŵp lle bydd pob grŵp yn treulio amser ger pob gorsaf er mwyn bwrw golwg ar wahanol ffenomenau ffiseg. Bydd gan bob gorsaf weithgareddau ymarferol gan ddefnyddio cyfarpar diddorol na fyddai’n cael ei ddefnyddio mewn ysgolion fel arfer. Bydd cyfle i chi godi gwallt eich pen gydag ein generadur Van der Graff neu fwrw golwg ar rai o’n hawyrfeini (meteoritau). Bydd cyfle hefyd ichi weld ymbelydredd gwres gan ddefnyddio ein Camera Isgoch.

Termau Allweddol
Arbrofion
Atomau
Cyfathrebu
Magnetau

Cysylltwch i wybod mwy neu i drefnu rhaglen.

Mae Xplore yn cynnig ystod eang o Weithdai, Sioeau a heriau sy’n ymwneud ag amrywiaeth o bynciau ac ar gyfer pobl o bob gallu. Gallwch ddefnyddio ein ffurflen gysylltu i ymholi am y gweithdai ac ati sydd ar gael neu i wybod mwy.

"*" indicates required fields

Cysylltwch i wybod mwy neu i drefnu rhaglen.

Mae Xplore yn cynnig ystod eang o Weithdai, Sioeau a heriau sy’n ymwneud ag amrywiaeth o bynciau ac ar gyfer pobl o bob gallu. Gallwch ddefnyddio ein ffurflen gysylltu i ymholi am y gweithdai ac ati sydd ar gael neu i wybod mwy.

"*" indicates required fields

Skip to content