Skip to content

Gweithgareddau yn arbennig ar gyfer dysgwyr ieuengaf yr ysgol. Bydd sesiynau’n eu hannog i ymwneud ag adeiladu, siapiau a phatrymau.

Termau Allweddol
Adeilad
Adeiladu
Archwilio
Gwaith tîm
Peirianneg

Cysylltwch i wybod mwy neu i drefnu rhaglen

Mae Xplore yn cynnig ystod eang o Weithdai, Sioeau a heriau sy’n ymwneud ag amrywiaeth o bynciau ac ar gyfer pobl o bob gallu. Gallwch ddefnyddio ein ffurflen gysylltu i ymholi am y gweithdai ac ati sydd ar gael neu i wybod mwy.

"*" indicates required fields

Cysylltwch i wybod mwy neu i drefnu rhaglen

Mae Xplore yn cynnig ystod eang o Weithdai, Sioeau a heriau sy’n ymwneud ag amrywiaeth o bynciau ac ar gyfer pobl o bob gallu. Gallwch ddefnyddio ein ffurflen gysylltu i ymholi am y gweithdai ac ati sydd ar gael neu i wybod mwy.

"*" indicates required fields

Skip to content