Skip to content

Yma yn Xplore! rydym yn arbenigo mewn ysbrydoli meddyliau ifanc a chyfoethogi datblygiad dysgwyr.

Mae ein cyfres helaeth o weithgareddau sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm ar gael drwy gydol y flwyddyn yn Xplore! neu yn eich ysgol.

Rydym yn cynnig sesiynau i ddysgwyr o’r blynyddoedd cynnar hyd at gyfnod allweddol 4 ac fe allwn addasu ein gweithgareddau i ddiwallu galluoedd y grŵp. Bydd ein cyfathrebwyr gwyddoniaeth cymwys yn cynnig y gweithgareddau yn eich dewis chi o Gymraeg, Saesneg neu’n Ddwyieithog.
Skip to content