Skip to content

Rocedi

By admin

Gwella a phrofi dealltwriaeth eich disgyblion o ynni ac ynni posibl drwy herio’u gwybodaeth o bynciau gwyddoniaeth. Trafod sut mae cysyniadau allweddol megis ynni a grymoedd yn gweithredu ar roced. Mewn grwpiau, bydd y disgyblion yn dylunio ac yn adeiladu roced gan ddefnyddio’u gwybodaeth wyddonol. Yna, bydd y grwpiau yn mynd ati y tu allan … Continued

Gwyddoniaeth Rocedi CA3

By admin

Mae’r sesiwn yn canolbwyntio ar yr hyn sydd ei angen arnom i lansio roced. Bydd trafodaeth grŵp yn y gweithdy ynghylch beth ydy Porth Gofod a beth ddylid ei ystyried pan fyddwch yn adeiladu Porth Gofod. Unwaith y byddwn ni wedi penderfynu beth sydd ei angen ar gyfer porth gofod, byddwn yn mynd ati i … Continued

Cenhadaeth EV3

By admin

Cwblhau heriau sy’n helpu i egluro a chreu rhannau o god er mwyn dysgu hanfodion sgiliau rhaglennu. Yn dilyn dysgu’r hanfodion sydd ynghlwm â defnyddio EV3, bydd y disgyblion yn rhoi’r sgiliau rhifedd a rhaglennu ar waith i brofi a llywio tirwedd greigiog. Bydd y dysgwyr yn cystadlu gan yrru eu EV3 trwy ddrysfa o … Continued

Skip to content