Skip to content

Atomau i Astroffiseg

By admin

Bydd disgyblion yn rhoi cynnig ar weithgareddau ymarferol gan ddefnyddio cyfarpar diddorol na fyddai’n cael ei ddefnyddio mewn ysgolion fel arfer. Caiff y dosbarth ei rannu’n 3 grŵp lle bydd pob grŵp yn treulio amser ger pob gorsaf er mwyn bwrw golwg ar wahanol ffenomenau ffiseg. Bydd gan bob gorsaf weithgareddau ymarferol gan ddefnyddio cyfarpar … Continued

Skip to content