Skip to content

Celloedd

By admin

Deall pwysigrwydd a swyddogaethau celloedd a DNA mewn celloedd planhigion ac anifeiliaid. Gan weithio mewn grwpiau, bydd y disgyblion yn trafod ac yn nodi gwahanol fathau o gelloedd gan adrodd yn ôl i’r dosbarth. Bydd cyfle i’r disgyblion ledaenu clefyd ond pwy ydy’r cludwr? Yna mewn grwpiau unwaith eto, fe fydd gennym ni sawl her … Continued

Skip to content