Skip to content

Mae Xplore! Natur yn agor y drysau i ein safle ysgol goedwig ar Gampws Llaneurgain Prifysgol Wrecsam unwaith eto ar gyfer 2024.

 

Bydd y sesiynau sydd o dan arweiniad ein harweinydd ysgol goedwig cymwys yn gyfle i fforio’r coetiroedd arbennig drwy chwarae ynghyd ag ein cegin fwd, crefftau’r goedwig a llawer iawn mwy.

 

Mae pob sesiwn yn £10 y plentyn a £2.50 am bob oedolyn yn eu cwmni. Gallwch hefyd fanteisio ar ostyngiad o 15% gydag eich tocyn blwyddyn! Yr oll fydd ei angen arnoch ydy, chi’ch hun, eich person ifanc, esgidiau a dillad priodol ac ymdeimlad o chwilfrydedd! Mae’r sesiynau’n berffaith ar gyfer y rheiny sydd rhwng 1-12 oed. Rhowch wybod inni am unrhyw broblemau corfforol  neu anghenion dysgu ychwanegol sydd gennych chi pan fyddwch chi’n cadw lle.

Skip to content