Skip to content

Ewch ati’n greadigol i amddiffyn eich ŵy rhag effeithiau disgyrchiant gyda pheirianneg fedrus.

Bydd pob grŵp yn derbyn swp o ddeunyddiau y mae’n rhaid iddyn nhw eu defnyddio i amddiffyn ŵy rhag torri unwaith caiff ei ollwng o uchder. Bydd y cyflwynwyr yn trafod syniadau gyda’r dosbarth o ran sut gallan nhw amddiffyn eu hwyau gan gynnig enghreifftiau go iawn.

Termau Allweddol
Adeilad
Adeiladu
Cyfathrebu
Datrys Problemau
Disgyrchiant
Gwaith tîm
Peirianneg

Cysylltwch i wybod mwy neu i drefnu rhaglen.

XMae Xplore yn cynnig ystod eang o Weithdai, Sioeau a heriau sy’n ymwneud ag amrywiaeth o bynciau ac ar gyfer pobl o bob gallu. Gallwch ddefnyddio ein ffurflen gysylltu i ymholi am y gweithdai ac ati sydd ar gael neu i wybod mwy.

"*" indicates required fields

Cysylltwch i wybod mwy neu i drefnu rhaglen.

XMae Xplore yn cynnig ystod eang o Weithdai, Sioeau a heriau sy’n ymwneud ag amrywiaeth o bynciau ac ar gyfer pobl o bob gallu. Gallwch ddefnyddio ein ffurflen gysylltu i ymholi am y gweithdai ac ati sydd ar gael neu i wybod mwy.

"*" indicates required fields

Skip to content