Skip to content

Cyfle creadigol wrth i ddisgyblion greu rhaglen ar Crumble i symud Crumblebot drwy wahanol heriau. Bydd y sesiwn yn cychwyn gyda thrafodaeth ar raglennu syml rhesymeg Boolean. Yna bydd y dysgwyr yn creu rhaglen sylfaenol er mwyn i’r Crumblebot symud mewn sgwâr.

Gan ddefnyddio’r sgiliau hyn, bydd y dysgwyr yn bwrw iddi i geisio llunio rhaglen i’r Crumblebot symud a dilyn llwybr. Mae Crumble yn iaith codio weledol ac yn gam ymlaen o ieithoedd megis Scratch. Mae hefyd yn fodd o gychwyn trafodaethau ynghylch datganiadau os a/neu ond, dolenni a symleiddio algorithmau.

Termau Allweddol
Codio
Datrys Problemau
Rhaglennu

Cysylltwch i wybod mwy neu i drefnu rhaglen.

Mae Xplore yn cynnig ystod eang o Weithdai, Sioeau a heriau sy’n ymwneud ag amrywiaeth o bynciau ac ar gyfer pobl o bob gallu. Gallwch ddefnyddio ein ffurflen gysylltu i ymholi am y gweithdai ac ati sydd ar gael neu i wybod mwy.

"*" indicates required fields

Cysylltwch i wybod mwy neu i drefnu rhaglen.

Mae Xplore yn cynnig ystod eang o Weithdai, Sioeau a heriau sy’n ymwneud ag amrywiaeth o bynciau ac ar gyfer pobl o bob gallu. Gallwch ddefnyddio ein ffurflen gysylltu i ymholi am y gweithdai ac ati sydd ar gael neu i wybod mwy.

"*" indicates required fields

Skip to content