Skip to content

Dysgu sut i adeiladu siapiau mewn tîm ac yn unigol i greu siapiau a phatrymau 2D a 3D.

Cychwyn gyda heriau sylfaenol i greu llythrennau 2D gan ddefnyddio blociau pren KAPLA. Wrth ichi fwrw ymlaen gyda’r gweithdy, bydd yr heriau’n dod yn fwyfwy anodd. Ymysg yr heriau posibl mae adeiladu’r tŵr uchaf i adeiladu pont dros fwlch. Mae’r gweithdy hwn dan arweiniad cyflwynydd a bydd heriau’n amrywio o ddosbarth i ddosbarth yn dibynnu ar eu gallu.

Dysgu sut i adeiladu siapiau mewn tîm ac yn unigol i greu siapiau a phatrymau 2D a 3D.

Termau Allweddol
Adeilad
Adeiladu
Cyfathrebu
Datrys Problemau
Geometreg
Gwaith tîm
Peirianneg

Cysylltwch i wybod mwy neu i drefnu rhaglen.

Mae Xplore yn cynnig ystod eang o Weithdai, Sioeau a heriau sy’n ymwneud ag amrywiaeth o bynciau ac ar gyfer pobl o bob gallu. Gallwch ddefnyddio ein ffurflen gysylltu i ymholi am y gweithdai ac ati sydd ar gael neu i wybod mwy.

"*" indicates required fields

Cysylltwch i wybod mwy neu i drefnu rhaglen.

Mae Xplore yn cynnig ystod eang o Weithdai, Sioeau a heriau sy’n ymwneud ag amrywiaeth o bynciau ac ar gyfer pobl o bob gallu. Gallwch ddefnyddio ein ffurflen gysylltu i ymholi am y gweithdai ac ati sydd ar gael neu i wybod mwy.

"*" indicates required fields

Skip to content