Skip to content

Cyfle i ddatblygu dealltwriaeth eich disgyblion o sut caiff bwyd ei dyfu ac effaith tyfu bwyd ar ein planed.

Ymuno mewn trafodaeth ynghylch sut a ble caiff ein bwyd ei dyfu. Yn dilyn hyn bydd cwis lle bydd y dysgwyr yn codi ar eu traed a bwrw golwg ar effaith ein gwaith cynhyrchu bwyd cyfredol.

Sut gallwn ni ddatrys y broblem hon? Allai Acwaponeg fod o gymorth? Bydd gofyn i grwpiau gydweithio i adeiladu ein tanciau Acwaponeg ac egluro sut maen nhw’n gweithio.

Termau Allweddol
Acwaponeg
Addasrwydd
Cyfathrebu
Datrys Problemau
Effaith Amgylcheddol
Gwaith tîm
Peirianneg

Cysylltwch i wybod mwy neu i drefnu rhaglen.

Mae Xplore yn cynnig ystod eang o Weithdai, Sioeau a heriau sy’n ymwneud ag amrywiaeth o bynciau ac ar gyfer pobl o bob gallu. Gallwch ddefnyddio ein ffurflen gysylltu i ymholi am y gweithdai ac ati sydd ar gael neu i wybod mwy.

"*" indicates required fields

Cysylltwch i wybod mwy neu i drefnu rhaglen.

Mae Xplore yn cynnig ystod eang o Weithdai, Sioeau a heriau sy’n ymwneud ag amrywiaeth o bynciau ac ar gyfer pobl o bob gallu. Gallwch ddefnyddio ein ffurflen gysylltu i ymholi am y gweithdai ac ati sydd ar gael neu i wybod mwy.

"*" indicates required fields

Skip to content