Skip to content

Adeiladu a phrofi systemau camlesi a ddefnyddir i gludo dŵr. Datblygu sgiliau gweithio mewn tîm, cyfathrebu a datrys problemau i greu gwerth.

Bydd y dysgwyr yn trafod hanes a phwysigrwydd camlesi ar gyfer cludo ac ystyried sut mae modd creu pont / dyfrbont cadarn. Gan ddefnyddio’r wybodaeth hon, yn eu grwpiau, bydd y disgyblion yn creu system camlas gan ddefnyddio’r deunyddiau yn ein pecyn i gludo dŵr o’r ffynhonnell ddŵr i’r ffatri, sydd digwydd bod y pen arall i’r dyffryn. Unwaith y bydd y grwpiau wedi adeiladu camlas a dyfrbont, caiff model pob grŵp ei brofi i weld faint o ddŵr y mae modd iddo’i gludo cyn iddo ddymchwel.

Fel tro ychwanegol, bydd gwerth y gwahanol gydrannau’n amrywio ac mae’n rhaid i’r grwpiau weithio gan gadw at gyllideb isel.

Termau Allweddol
Adeiladu
Cyfathrebu
Datrys Problemau
Gwaith tîm
Peirianneg

Cysylltwch i wybod mwy neu i drefnu rhaglen.

Mae Xplore yn cynnig ystod eang o Weithdai, Sioeau a heriau sy’n ymwneud ag amrywiaeth o bynciau ac ar gyfer pobl o bob gallu. Gallwch ddefnyddio ein ffurflen gysylltu i ymholi am y gweithdai ac ati sydd ar gael neu i wybod mwy.

"*" indicates required fields

Cysylltwch i wybod mwy neu i drefnu rhaglen.

Mae Xplore yn cynnig ystod eang o Weithdai, Sioeau a heriau sy’n ymwneud ag amrywiaeth o bynciau ac ar gyfer pobl o bob gallu. Gallwch ddefnyddio ein ffurflen gysylltu i ymholi am y gweithdai ac ati sydd ar gael neu i wybod mwy.

"*" indicates required fields

Skip to content