Skip to content

Trafferth y Corff

By admin

Yn y rhaglen hon bydd disgyblion yn dysgu sut i helpu Delyth y Ddraig i ganfod beth sydd o’i ar ei chefnder sâl Dilwyn. Ymchwilio gwahanol rannau o’r corff a sut gallwn ni baratoi pryd iach a chytbwys. Bydd y grŵp yn cydweithio fel dosbarth ac yn gwahanu i fod mewn grwpiau bach i gwblhau … Continued

Skip to content