Astranaught
Xplore!

Canolfan Darganfod Gwyddoniaeth
Science Discovery Centre

New website coming soon...
Byddwn yn lansio’r wefan newydd yn fuan…

We've been busy putting the final touches to the new home of Science in North Wales which opens later this year. In the meantime we've lots of things to do from home by clicking here.
Rydym wedi bod wrthi’n perffeithio cartref newydd Gwyddoniaeth yng Ngogledd Cymru a fydd yn agor yn hwyrach ymlaen eleni. Yn y cyfamser, mae llawer o weithgareddau gallwch eu mwynhau o’ch cartref drwy glicio yma.

As a registered charity that impacts thousands of lives every year... DONATE TODAY
Fel elusen gofrestredig sy’n dylanwadu ar filoedd o fywydau pob blwyddyn... CYFRANNWCH HEDDIW

info@xplorescience.co.uk

Xplore! is the public name of North Wales Science, a company limited by guarantee (Company Number 04657911). Registered in England and Wales. VAT Number 810 8491 38. Registered charity number 1102959.
Xplore! ydy’r enw cyhoeddus dros Gwyddoniaeth Gogledd Cymru, cwmni cyfyngedig drwy warant (Rhif Cwmni 04657911). Mae wedi’i gofrestru yn Lloegr a Chymru. Rhif TAW 810 8491 38. Rhif Elusen Gofrestredig 1102959.